NIERUCHOMOŚCI | URZĘDY UDZIELAJĄCE ZEZWOLEŃ NA ZAKUP DLA CUDZOZIEMCÓW

Domek wakacyjny w kantonie ValaisZasady kupna mieszkań letniskowych przez cudzoziemców w kantonie Valais (niem. Wallis):

- Kupno od Szwajcara (nieruchomości rynku wtórnego):

Sprzedawca szwajcarski musi być właścicielem nieruchomości minimum 10 lat (według hipoteki).

W kantonie Valais oczekuje na wpis w księgi hipoteczne ok. 1300 umów kupna nieruchomości z uwagi na kontyngent. Cudzoziemcy zgodnie z Lex Koller nie mogli kupić więcej niż 1500 nieruchomości na terenie całej Szwajcarii. Tę liczbę podzielono między poszczególne kantony. Najwięcej otrzymały oczywiście kantony typowo turystyczne. Najwięcej Valais. Jednak liczba chętnych na zakup nieruchomości w tym kantonie jest większa niż kontyngent. Dlatego istnieje lista oczekiwania. Ostatni limit roczny wynosił 570 nieruchomości, a wniosków złożono ponad 600. Jeśli w innych kantonach limit jest niewykorzystany wówczas nadwyżkę rozdziela się głównie pomiędzy Valais i Vaud. Jeśli limit jest wyczerpany odpowiedni urząd (Grundbuchinspektorat) nie udziela zgody na zakup. Wówczas zawarta umowa oczekuje na miejsce w limicie i zapis hipoteki. Czasem zajmuje to wiele miesięcy.

Jeśli umowa kupna ma być zawarta pomiędzy cudzoziemcami to sprzedający musi być właścicielem co najmniej 5 lat. W tym przypadku, jeśli sprzedający miał zezwolenie na zakup (w ramach kontyngentu) to kupujący cudzoziemiec nie musi ubiegać się o nowe zezwolenie, a jedynie przedstawić umowę kupna w urzędzie udzielającym zezwoleń. Ten po sprawdzeniu wszystkich danych wystawia zezwolenie na wpis umowy kupna w księdze hipotecznej. Trwa to zazwyczaj 8 - 12 tygodni.

- Kupno nieruchomości od budowniczego:
 1. Sprzedający i kupujący muszą złożyć oświadczenie o kupnie/sprzedaży mieszkania wakacyjnego
 2. Sprzedający musi wystąpić z wnioskiem o zezwolenie do odpowiedniego urzędu wraz z wymaganymi dokumentami
 3. w określonym czasie (zależnym od wpisania na listę oczekujących) odpowiednia komisja wystawia wnioskodawcy promesę zezwolenia
 4. w ciągu 30 dni od otrzymania promesy zezwolenia musi zostać zawarta notarialna umowa kupna i złożona w odpowiednim urzędzie. Jeśli termin nie zostanie dotrzymany wówczas ważność promesy wygasa
Zakup nieruchomości nowych i z rynku wtórnego poprzez obywatela Unii Europejskiej (zarówno prowadzącego działalność zarobkową w Szwajcarii, jak i nie prowadzący) na główne miejsce zamieszkania:

Obywatel Unii Europejskiej, który na podstawie umowy bilateralnej nie wymagającej zezwolenia, chce się osiedlić na terenie Szwajcarii, może w gminie (na terenie której chce mieć główne miejsce zamieszkania) zakupić nieruchomość bez zezwolenia i promesy zezwolenia w ramach kontyngentu. Czasami jest to korzystne (dla osób majętnych), ponieważ w takim przypadku istnieje możliwość uzyskania specjalnego opodatkowania dochodów w Szwajcarii, niezależnie od przychodów czy aktywów globalnych.

W wielu kantonach cudzoziemiec może nabyć drugie mieszkanie, nie będące jego podstawowym miejscem zamieszkania w miejscowościach zdefiniowanych jako gminy turystyczne. Wiele miejscowości też wprowadza ograniczenia w zakupie nieruchomości przez cudzoziemców ustalając maksymalną liczbę obiektów do sprzedaży. Umowę kupna potwierdza się notarialnie, ale w wielu kantonach można tego dokonać także u pisarza gminnego, zarządzającego księgami hipotecznymi lub u adwokata.

Zakończeniem procesu kupna jest posiadanie aktualnego wydruku z rejestru nieruchomości. Urzędy prowadzące księgi hipoteczne są w gestii kantonów. Urzędów tych jest ok. 340.

W różnych kantonach są różne stawki podatkowe. W większości kantonów dziedziczenie nieruchomości przez małżonków i dzieci jest wolne od podatku. W innym przypadku stawka podatkowa zależy także od położenia nieruchomości.

Najbardziej sławnymi miejscami turystycznymi są: włoskojęzyczny kanton Ticino (miejscowości Lugano, Ascona), francuskojęzyczny region wokół Jeziora Genewskiego (Montreux, Lausanne, Vevey i Genewa)oraz niemieckojęzyczny region Berner Oberland (Interlaken, Grindelwald). Tam nieruchomości w najlepszych miejscach kosztują od 3.000 do 15.500 CHF za m2. Mówi się, że są miejscowości gdzie spotykają się stale właściciele prywatnych jetów. To Gstaad, St. Moritz, Davos i Zermatt. W tych miejscowościach ceny są szczególnie wysokie i zaczynają się od 8.000 CHF za m2.

Wysoki poziom cen osiągają także Zurych i miejscowości wokół Jeziora Zuryskiego, a także Lucerna i miejscowości wokół Jeziora Czterech Kantonów.

Koszty dodatkowe zakupu nieruchomości to opłaty hipoteczne od 0,3 do 1,1% wartości nieruchomości (z reguły dzielone między sprzedawcę i kupca), w większości kantonów dodatkowo podatek od uzyskania nieruchomości w wysokości od 1 do 4 % ceny nabycia, ewentualnie urzędowej wartości podatkowej.

Koszty bieżące:

Podatek gruntowy w zależności od kantonu od 0,3 do 3 % wartości podatkowej nieruchomości, ponadto koszty elektryczności, wody, odpadów i ogrzewania.

Zasady nabycia nieruchomości w kantonie Berno:

Cudzoziemcy z miejscem zamieszkania za granicą, cudzoziemcy z miejscem zamieszkania w Szwajcarii (zezwolenie na pobyt "B"), firmy z siedzibą za granicą, jak również firmy szwajcarskie w posiadaniu cudzoziemców mogą nabyć: Obywatele krajów EU/EFTA z ważnymi zezwoleniami na pobyt, jak również ze zgodnym z prawem i faktycznym miejscem zamieszkania w Szwajcarii są traktowani na równi z obywatelami Szwajcarii i mogą nabywać nieruchomości w Szwajcarii bez ograniczeń i przy przeniesieniu się ze Szwajcarii do swojego kraju nie muszą ich sprzedawać.

Kilka zasad obowiązujących w kantonie BERNO w skrócie:

- Nieruchomości do celów mieszkalnych: - Nieruchomości do celów gospodarczych: Nieruchomości w rejonie Jeziora Genewskiego:

Cena zależy od wielu czynników: położenia, stanu nieruchomości, wielkości, odległości od sklepów, szkół, urzędów i środków komunikacji. Poniżej parę przykładów.

Tu koszty dodatkowe mogą wynieść do 10 % ceny zakupu. Tzw. "Stempelsteuer" to 1,5 do 3,3% ceny zakupu w zależności od kantonu i gminy.
Rodzaj        Cena CHF   Centrum miasta    Miasto     Blisko miasta

Biuro       najem m2/rok   300 - 500      80 - 250      120 - 180

Pow. przemysł.   najem m2/rok   250 - 280     140 - 230      80 - 130
          kupno m2    2.500 - 3.000   1.500 - 2.000    1.000 - 1.500
Działki uzbrojone
teren przemysł.  kupno m2     400 - 600     150 - 250      60 - 120

Mieszkania 2-syp. najem/m-c   3.000 - 6.000   1.800 - 2.600    1.200 - 1.500
          kupno     700000 - 1200000  55000 - 700000   400000 - 550000

Dom z 4.syp.    najem/m-c     od 4.000      od 2.800      od 2.500
          kupno    1200000 - 2500000  700000 - 1200000  500000 - 700000
W Szwajcarii jest ponad 400.000 mieszkań wakacyjnych i drugich mieszkań, z których blisko 20 % należy do cudzoziemców. Większość z nich leży w miejscowościach sportów zimowych i ośrodkach wypoczynkowych np.: St. Moritz, Flims/Laax czy Verbier. Przez większość roku stoją puste. Badania wykazały, że 360.000 łóżek w mieszkaniach wakacyjnych przez ponad 300 dni w roku pozostają puste i nie wykorzystane.

Liczba "drugich mieszkań" w ulubionych miejscowościach wypoczynkowych jest ogromna: w Laax ponad 80 %, w Leukerbad ponad 70 %, w Flims około 70 %, w Arosa 60 %, w Engelberg też 60 %, a w St. Moritz ponad 50 %. Gminy regionu Engadin wprowadziły ograniczenia. W Oberengadin (Górna Engadyna) dopuszcza się rocznie do 100 nowych mieszkań wakacyjnych.

Rocznie buduje się w Szwajcarii ok. 36.000 mieszkań. Do tego dochodzi około 5.000 mieszkań wakacyjnych. Najpopularniejsze są mieszkania dwupoziomowe lub kilkupoziomowe. Wynika to z wysokich kosztów działek, a mieszkania kilkupoziomowe są tańsze niż domy jednorodzinne. Cena działki wynosi bowiem 1/3 nawet do 1/2 kosztów domu.

Poniżej publikujemy zasady kupna nieruchomości przez cudzoziemców na terenie różnych miejscowości kantonu Berno, by dać obraz jak one funkcjonują.

Rocznie może być sprzedanych cudzoziemcom 140 działek.

Gminy ustalają swoje własne zasady (to jest właśnie przykład prawdziwej demokracji - to mieszkańcy decydują o swoim terenie) I na koniec przypomnienie podstawowych przepisów nabywania nieruchomości przez cudzoziemców na terenie Szwajcarii ustalone przez Bundesamt für Justiz (Federalny Urząd Sprawiedliwości) w Bernie:
   REKLAMY:
Konto bankowe w Szwajcarii
Prywatny Bank Wegelin
Dom Handlowy Loeb
Nowoczesny hotel Tschuggen w Arosa GR
Doskonały ser szwajcarski
Muzeum Transportu w Lucernie
Korzystna reklama w firmie Tissot Media Group
Copyright © 2004-2019 by Tissot Media Group, Switzerland
Zobacz inne nasze strony o Szwajcarii: szwajcaria.net | szwajcaria.ovh | szwajcaria.online | banki-szwajcarskie.pl | auto-szwajcaria.pl | swiss-wine.pl | ticino.pl | swissmade.com.pl | salonauto.com.pl | swiss-club.eu | hoteleszwajcarskie.pl | valais.pl